o všem možným

Sociální učení Církve - co to je?

5. 5. 2011 22:56

 

Rerum novarum (v českém překladu „O nových věcech“) je první z řady sociálních encyklik, které při vhodné příležitosti vydávají papežové a reagují tak na současné palčivé sociální otázky a problémy globálního charakteru. Sociální encykliky „tvoří základní kameny stavby, kterou nazýváme „katolická sociální nauka“ nebo častěji „sociální učení církve“ a není to nějaký neměnný soubor věčných pravd, nýbrž svědectví o setkávání výzev evangelia s konkrétními společenskými problémy v průběhu dějin [Martinková, L., 1996:7] píše v předmluvě knihy Sociální encykliky (1891-1991) katolický kněz prof. Tomáš Halík. Jsou vydávány i „obyčejné“ encykliky, definované prof. Milošem Traplem jakopapežův list pojednávající o otázkách víry, mravů, náboženské praxe či jiných problémů (i sociálních a politických) určený celé katolické církvi. [Marek, P., 2008:7] Sociálních encyklik z celé řady je malý zlomek, nicméně mají mnohem větší dopad.

Mezi dominantní témata sociálních encyklik patří úloha křesťanů ve společnosti, práva a důstojnost člověka či sociální spravedlnost. Tomáš Halík ve své předmluvě pokračuje dále slovy: „Sociální učení se málo týká „věčnosti“. Zabývá se především problémy tohoto světa a jeho proměn. Tváří v tvář aktuálním otázkám a potřebám společenského života církev nepředkládá ani ideologii, nástroj mocenských zájmů jedné ze skupin, aspirujících na vládu ve světě, ani konkrétní hotové návody k jednání. Tvrdí, že nemá zmocnění předkládat vlastní politické a ekonomické programy a chce si uchovávat svobodu i vůči politickým režimům a institucím. Nechce např. „uzavírat manželství“ s nějakou politickou stranou či výlučně stranit určitému společenskému řádu“. [Martinková, L., 1996:8] Jasně tento nestranný postoj zdůvodnil již papež Pius XI. v encyklice Quadragesimo anno slovy: „církvi nebyl svěřen úkol … vměšovat se bez příčiny do těchto pozemských záležitostí“.[Martinková, L., 1996:75] Sociální učení církve tedy není žádný mocenský nástroj, kterým chce církev dělat nějakou svoji mocenskou politiku, ale snaží se poukazovat na aktuální problémy, chránit slabé a nabízet vládnoucím činitelům napříč politickým spektrem podklady, zázemí, chcete-li platformu ze které mohou čerpat při tvorbě konkrétní politiky.

Sociální učení církve není pouze teoretickou, akademickou nebo abstraktní záležitostí. Naopak je to disciplína snažící se o maximální praxi. A to je důležitý předpoklad pro pochopení, jaký bezprostřední vliv měla encyklika Rerum Novarum na rozvoj křesťanských stran a vůbec na aktivní účast katolíků ve společnosti (pozn. sociální učení církve není dnes zapadlým konceptem, ale staví na něm řada politiků a politických stran napříč světem i politickým spektrem). Bez tohoto základního kurzu do sociálního učení církve by se obtížně chápalo, proč sociální encykliky mají takový význam. Nejsou to pro mnohé věřící „abstraktní teologickofilosofická pojednání“ nýbrž zcela konkrétní, praktická a pochopitelná sdělení, oslovující širokou masu nejenom věřících, ale všech lidí dobré vůle.

A není snad ani třeba připomínat, že religiozita byla v Evropě na konci 19. stol. o poznání silnější než dnes a nakonec prototyp dělníka z konce 19. stol. si nelze představovat jako „relativně zabezpečeného a v mnoha ohledech spokojenějšího dělníka“ z dob socialismu (vyjma všech politických vězňů, nuceně nasazených, perzekuovaných), kterého si podvědomě vybavujeme při slově „dělník“. Koncepty komunismu i socialismu považuji mírně řečeno za „scestné“ nicméně na srovnání s nimi dobře pochopíme tragické postavení dělníků v rozvojové fázi průmyslové revoluce na území nazývaném Evropa.

Ještě bych dodal pro úplné pochopení, že sociální učení církve nevychází pouze z myšlenek papeže, ale podílí se na něm široké spektrum odborníků z řad ekonomů, teologů, sociologů, politologů, filosofů, biblistů, dogmatiků a dalších. [Martinková, L., 1996:10] Sociální učení církve, potažmo konkrétní encyklika má tedy velký přesah a dosah s čímž souvisí předpoklad, aby výzva papeže, jakožto představitele mnoha stovek milionů lidí nyní i dnes, mnohé z nich oslovila a zapojila do konkrétních aktivních činů. Což se u Rerum Novarum skutečně stalo.

(Text je výňatkem z autorovi eseje na téma ,,Přínos Rerum novarum pro rozvoj křesťanské demokracie'' ze dne 27. 11. 2010)

Zobrazeno 1670×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio